Skaning laserowy 3D

Wykonując skaning laserowy 3D, uzyskujemy dokładne trójwymiarowe dane otoczenia w postaci chmury punktów. Dlaczego są one tak ważne?

Wykonując skaning laserowy 3D, uzyskujemy dokładne trójwymiarowe dane otoczenia w postaci chmury punktów. Dlaczego są one tak ważne?

Dane pozyskane w wyniku pomiarów laserowych są niezwykle przydatne zarówno w biznesie, jak i przy rozbudowie czy modernizacji budynków. Takie precyzyjne informacje są niezwykle użyteczne i można je wykorzystać m. in. do:
➡️ inwentaryzacji powykonawczych,
➡️ pomiarów w trakcie przeprowadzania procesu budowlanego,
➡️ tworzenia podstaw do dokumentowania zabytków,
➡️ tworzenia dokumentacji 2D, 3D,
➡️ przeprowadzania kalkulacji masowych i objętościowych.