6D – analiza energetyczna obiektu

Co kryje się pod wymiarem 6D? Jakie udogodnienia wprowadza w tej kwestii technologia BIM?

Co kryje się pod wymiarem 6D? Jakie udogodnienia wprowadza w tej kwestii technologia BIM?

6D – znaczy analiza energetyczna.

Technologia BIM pozwala na przeprowadzenie kompleksowej analizy energetycznej budynku – na bardzo wczesnym etapie projektowania. Dzięki wykonaniu dokładnej symulacji dowiesz się, ile energii będzie kosztować Cię utrzymanie określonej temperatury w pomieszczeniach. Już projektując budowlę otrzymasz konkretną informację o tym, co należy zmienić, by utrzymywać wymaganą temperaturę.