7D – zarządzanie obiektem

Ostatnim z wymiarów, na jakich pracujemy w technologii BIM jest 7D – czyli zarządzanie budynkiem. Czym jest?

Ostatnim z wymiarów, na jakich pracujemy w technologii BIM jest 7D – czyli zarządzanie budynkiem. Czym jest?

BIM pozwala na zarządzanie powierzchnią użytkową budynku, informacjami o jego wykończeniu i wyposażeniu czy procesami modernizacyjnymi i konserwacyjnymi na każdym etapie eksploatacji. Ułatwia to wyodrębnienie wszystkich danych dotyczących posiadanych aktywów oraz planowanie zmian i ulepszeń.