„Cyfrowy klon” inwestycji

Czy wiesz, że technologia BIM pozwala na utworzenie tzw. cyfrowego „klona” planowanego przedsięwzięcia?

Technologia BIM pozwala na utworzenie tzw. cyfrowego „klona” planowanego przedsięwzięcia. Podstawą do jej zaimplementowania są więc dane, ich wykorzystywanie i analiza. Dane na temat budowy pojawiają się już w momencie powstania pierwszych pomysłów i idei. To dzięki nim, w technologii BIM możemy przeprowadzić analizy i obliczenia z zakresu m.in.:
– bezpieczeństwa i kalkulowanego ryzyka,
– opłacalności w odniesieniu do potencjalnych kosztów,
– ergonomii,
– użyteczności publicznej, jeśli jest to konieczne.