Jak wygląda budowa hali stalowej

Wielu klientów pyta nas, jak przebiega proces budowy hali stalowej. Jakie etapy możemy wyodrębnić w tworzeniu tej konstrukcji?

Wielu klientów pyta nas, jak przebiega proces budowy hali stalowej. Jakie etapy możemy wyodrębnić w tworzeniu tej konstrukcji?

W tworzeniu konstrukcji, możemy wyróżnić następujące etapy:

– tworzenie projektu budowlanego, który składa się m. in. z rysunków technicznych oraz planów,

– uzyskanie koniecznych pozwoleń,

– przygotowanie, wyrównanie i uzbrojenie terenu,

– zamontowanie elementów nośnych samej konstrukcji stalowej,

– zamontowanie profili wzmacniających.