Projektowanie BIM – fabryka

Prowadzisz działalność produkcyjną? Chcesz zaprojektować nową fabrykę, lub zmodernizować istniejącą? Pomoże Ci w tym oprogramowanie BIM.

Prowadzisz działalność produkcyjną? Chcesz zaprojektować nową fabrykę, lub zmodernizować istniejącą?

Pomoże Ci w tym oprogramowanie BIM. Poprzez stworzenie cyfrowego modelu fabryki już na etapie projektu możesz podejmować świadome decyzje, które wpłyną m. in. na:
– zminimalizowanie opóźnień i straconych szans rynkowych,
– czas wprowadzenia towaru na rynek,
– wielkość kosztów związanych z wprowadzaną modernizacją,
– czas prac.

Dzięki temu, że całością uzyskanych danych możesz dzielić się z dowolnymi usługodawcami – od razu po wykonaniu projektu, możesz skontaktować się z producentem czy projektantem maszyn, urządzeń i ich układów.