PROFESJONALIZM I DOŚWIADCZENIE WIELOKROTNIE POTWIERDZONE

Od prawie 20 lat realizujemy projekty na rzecz największych podmiotów na rynku telekomunikacyjnym oraz licznych nie związanych bezpośrednio z branżą telekomunikacyjną firm prywatnych i samorządów. Do naszych klientów należą operatorzy i partnerzy biznesowi sieci komórkowych w Polsce: Plus, Orange, T-Mobile, Play oraz w Niemczech: Telefonica i wiele innych przedsiębiorstw o zasięgu europejskim. Wykonaliśmy niemal 6500 projektów technologicznych, projektów budowlanych i opinii technicznych, z tego ponad 400 na terenie Niemiec.