Sieć 5G zostanie zbudowana przez sterowce?

Sieć 5G zostanie zbudowana przez… unoszące się 20 km nad ziemią sterowce? Grupa Elefante chce w ten sposób rozpowszechnić dostęp do internetu w Stanach Zjednoczonych!

Sieć 5G zostanie zbudowana przez… unoszące się 20 km nad ziemią sterowce? Grupa Elefante chce w ten sposób rozpowszechnić dostęp do internetu w Stanach Zjednoczonych!

Grupa Elefante walczy o przeznaczenie pasm 22 GHz, 23 GHz, 26 GHz, 70 GHz oraz 80 GHz na budowę systemu łączności ze sterowców. Zgodnie z ich planem, taka sieć mogłaby dostarczyć wysokiej jakości internet na obszary mało zaludnione – zwłaszcza do górskich miasteczek oraz na tereny wiejskie i przygraniczne.

Zdaniem pomysłodawców, sterowce mogą wisieć nieruchomo przez wiele lat oraz dysponują dużą mocą; przepustowość punktu miałaby wynosić 1 Tbit/s. Łączność będzie dostarczana do stacji bazowych 5G oraz hotsporów Wi-Fi. Sterowce nie będą także zagrożeniem dla transportu powietrznego.

Czy plan się powiedzie? Decyzja pozostaje w rękach Federalnej Komisji Łączności Stanów Zjednoczonych, która ma odpowiedzieć na wniosek grupy Elefante.