Stacje bazowe nie szkodzą zdrowiu!

Wiele osób obawia się, że bliskość stacji bazowych niekorzystnie wpłynie na ich samopoczucie. Nic bardziej mylnego! Badania przeprowadzone przez Instytut Łączności pokazują, że promieniowanie elektromagnetyczne (PEM) nie wpływa negatywnie na ludzkie zdrowie.

Wiele osób obawia się, że bliskość stacji bazowych niekorzystnie wpłynie na ich samopoczucie. Instytut Łączności opublikował Raport z pilotażowych badań i analiz dotyczących dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. Co z niego wynika?

Okazuje się, że bliskość stacji bazowych nie ma negatywnego wpływu na nasze samopoczucie! Nic bardziej mylnego! Badania przeprowadzone przez Instytut Łączności pokazują, że promieniowanie elektromagnetyczne (PEM) nie wpływa negatywnie na ludzkie zdrowie – jak wiele osób się obawia, nie zwiększa ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej. Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego SBTK wykonane w ramach badań w wybranych lokalizacjach w Krakowie i Rzeszowie pokazały, że dopuszczalne normy nie zostały przekroczone.

Wyniki przeprowadzonych badań są w zgodzie opinią z Niezależnego Komitetu Naukowego UE ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR).