Wymiana danych projektowych

Naszym zdaniem, najważniejszym składnikiem nazwy BIM – Building Information Modeling jest słowo informacja.

Od wieków, każdy projekt budowlany wyglądał podobnie. Architekt projektował koncepcję budynku, konstruktor model analityczny, a instalator trasy kabli i rur. Osoby te musiały ściśle współpracować w zakresie precyzyjnego przekazywania sobie danych projektowych.

Ryzyko błędu podczas ręcznego przesyłania danych jest niestety spore.

Jak to wygląda dziś w technologii BIM?

Naszym zdaniem, najważniejszym składnikiem nazwy BIM – Building Information Modeling jest słowo informacja.

Technologia BIM pozwala nie tylko na pozyskiwanie informacji i ich modyfikowanie, ale także na ich wygodne przesyłanie. Każdy projekt w niej wykonany jest źródłem wiedzy nie tylko dla budowlańców, ale też dla dostawców materiałów budowlanych, elementów wyposażenia czy podwykonawców. Dzięki BIM, każdy projekt staje się spójną całością, a nie zbiorem pojedynczych inwestycji.